ไร้ท์รีแอคติเวชั่น

ฟื้นฟูสภาพถ่านกัมมันต์ใช้แล้วเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

ถ่านกัมมันต์ที่ผ่านการใช้งานในอุตสาหกรรมแล้ว สามารถนำมาฟื้นฟูแปรสภาพใหม่

Read More

ถ่านกัมมันต์ Activated Carbon จากกะลามะพร้าว

ผู้ผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าว Coconut Shell Based Activated Carbon

Read More

รับจ้างวิจัยและพัฒนาโนโลยีรีไซเคิล ฟื้นฟูสภาพ และถ่านกัมมันต์ชนิดพิเศษ

บริการรับจ้างวิจัยและพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมแก่ผู้ว่าจ้างทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนได้

Read More

ฟื้นฟูสภาพอะลูมินากัมมันต์ใช้แล้วเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

ดูดซับสารโมเลกุลมีขั้วได้ดีกว่าถ่านกัมมันต์

Read More

ฟื้นฟูสภาพตัวเร่งปฏิริยาชนิดของแข็งใช้แล้วต่างๆ

อุตสาหกรรมอาหารและยาบางประเภท มักจะมีการใช้ตัวเร่งปฏิริยาชนิดของแข็ง

Read More

ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดอากาศ กำจัดกลิ่น บำบัดน้ำเสีย

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบำบัดอากาศและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์รวมถึงการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม

Read More