Breadcrubs

รู้จักกับถ่านกัมมันต์

ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบทางธรรมชาติที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักและมีปริมาณสารอนินทรีย์ต่ำ อาทิ กะลามะพร้าว ไม้ไผ่ ชานอ้อย เป็นต้น โดยนำมาผ่านกรรมวิธีก่อกัมมันต์ จนออกมาเป็นของแข็งสีดำ มีหลากหลายชนิด อาทิ แบบผง (Power) แบบเม็ด (Granular) และแบบอัดแท่ง (Extrute) ถ่านกัมมันต์มีโครงสร้างรูพรูนขนาดเล็กและมีประสิทธิภาพการดูดซับพื้นที่ผิวมหาศาล ใช้ประโยชน์ในการกำจัดกลิ่น สี หรือแก๊ส เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมสี และฟอกย้อม อุตสาหกรรมพลังงาน และอื่นๆ อีกมากมาย